WAAROM LEASING?

Meerwaarde Lease-Partners

Onze adviseurs hebben grondige kennis van het investeringsgoed en hierdoor ook een beter begrip van de plaats van deze producten in het bedrijfsproces. Daardoor zijn wij een volwaardige gesprekspartner voor uw financiering.

Financiële producten

Financiële renting Financiële leasing Operationele leasing
Huurcontract met vooraf gedefinieerde looptijd en prijs

Eigenaar: leasemaatschappij

Niet op de balans van de huurder m.a.w. geen verhoging van de schuldgraad van de onderneming

Maandelijkse facturen zijn kosten

Aankoopoptie aan het einde van het contract: min. 16% van het investeringsbedrag

Volledig beheerrisico ligt bij de huurder
Leasingcontract: maandelijkse kapitaalaflossing (incl. intresten) door de huurder

Eigenaar:
– juridisch: leasingmaatschappij / eigenaar
– fiscaal & economisch: huurder

Op de balans van de huurder m.a.w. verhoging van de schuldgraad van de onderneming

Maandelijkse facturen zijn kapitaalaflossing met intresten

Restwaarde aan het einde van het contract: max. 15% van het investeringsbedrag

Volledig beheerrisico ligt bij de huurder
Huurcontract met vooraf gedefinieerde looptijd, aantal kilometers en prijs

Eigenaar: leasemaatschappij

Niet op de balans van de huurder m.a.w. geen verhoging van de schuldgraad van de onderneming

Maandelijkse facturen zijn kosten

Geen aankoopoptie aan het einde van het contract

Geen beheerrisico voor de huurder

Sluit pas een financieel product af als je echt begrijpt hoe het product in elkaar steekt. Het product moet passen bij jouw situatie!

Let op! Geld lenen kost ook geld

Voordelen Leasing

Voor een onderneming die wil investeren in duurzame bedrijfsmiddelen biedt leasing een aantal voordelen.

Leasing komt bovenop of naast bankfinanciering te staan.
Dat betekent dat er dus meer financieringsbronnen aangeboord worden dan alleen bankleningen.
De financieringsmaatschappij zal doorgaans de volledige aanschafwaarde financieren.
U als ondernemer zal geen eigen middelen hoeven te investeren om toch het product te kunnen gebruiken.
De looptijd van een leasecontract is afgestemd op de economische levensduur van het product.
Door een leasecontract op maat kan er sprake zijn van lagere maandlasten.
STUUR ONS EEN BERICHT!